Medikolife


ÜRÜNLER

Beckman Coulter Ac-T diff2

Beckman Coulter hematoloji segmentindeki 18 paremetre cihazlarından biridir. Doktor muayenehaneleri, küçük laboratuvarlar ve acil servisler için idealdir.