Medikolife


ÜRÜNLER

Mindray BC-6800

Günümüzde, laboratuvarlar sadece yüksek hızda daha güvenilir rutin hemogram (CBC) ve 5 farklı lökosit gruplandırması (5 part diff) yapabilen sistemlere değil daha geniş klinik uygulamalar ve araştırma amacıyla Retikülosit, Çekirdekli Eritrosit (NRBC), Floresan Trombosit sayımları gibi daha geniş seçenekler sunan analizörlere gereksinim duymaktadırlar. Bir diğer taraftan da, kısıtlı bütçelerle sınırlandırılmaktadırlar. BC-6800 tüm bu gereksinimlerin mükemmel ve hatta beklentilerin de üzerinde karşılanabilmesine yardımcı olur.
“SF Cube” lökosit alt tiplerinin, retikülositlerin ve çekirdekli eritrositlerin de dâhil olduğu güvenilir hücre analizi için etkin işaretlemeye sahip çığır açan bir teknolojidir. Hedeflenen kan hücreleri, patentli reaktiflerle reaksiyona girdikten sonra iki açıdan gelen lazer ışığı saçılımı ve floresan sinyaller kullanılarak 3 boyutlu olarak incelemeye alınır. Üç boyutlu saçılım diyagramı, kan hücresi popülasyonlarının daha iyi tanımlanabilmesi ve ayırt edilebilmesi için büyük bir güç kaynağıdır ve özellikle diğer tekniklerle fark edilemeyen normal olmayan hücre popülasyonunu belirleyebilir.