Medikolife


ÜRÜNLER

İnstrumentation Laboratory ACL TOP 500 CTL

Instrumentation Laboratory, otomatize koagülasyon testlerinin yaratıcısı ve günümüz Hemostaz sistemlerinin önde gelen üretici firmasıdır. ACL TOP Hemostaz Test Sistemleri Ailesi, hastanelerin ve uzman laboratuvarların değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere “Test süreci otomasyonu” avantajından yararlanarak iş yükünü azaltır, verimliliği artırır ve gerçek standardizasyona erişmenizi sağlar.