Medikolife


ÜRÜNLER

Urised & Labumat

77 ELEKTRONIKA Marka LabUMat & UriSed Model Tam Otomatik İdrar Analizörü Cihazı idrarın kimyasal ve mikroskobik analizini yapabilen tam otomatik idrar tahlil cihazıdır. Laboratuvarın ihtiyaçları dogrultusunda LabUMat ve UriSed kısımları birbirinden ayrı olarak ta kullanılabilmektedir.
LabUMat ünitesinde 11 parametreye ait kimyasal parametrenin ölçümü yapılır. Cihazın UriSed mikroskopi ünitesinde “DIGITAL IMAGING CELL IDENTIFICATION USING IMAGE PROCESSING SOFTWARE” ( Görüntü isleme yazılımı vasıtasıyla dijital görüntülemeyle hücre belirlemesi ) yöntemi ile tam saha görüntüsü elde edildiğinden idrar analiz işlemlerini doğru ve güvenilir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Tam saha mikroskopi incelemesi referans metot olduğundan özellikle Üniversite ve Eğitim-Araştırma Hastanelerinde eğitim amaçlı da kullanılabilmektedir. Analiz öncesinde santrifüj, bekletme vb. işlemlere gerek duymaz. Is akısını kolaylaştırır ve verimliliğinizi arttırır.
Mikroskobik analiz parametreleri;
Eritrosit, Lökosit, Lökosit kümeleri, Hyalen silendirler, Patolojik silendirler, Epitel hücreleri, Yassı epitel hücreleri, Bakteri, Maya, Mukus, Sperm, Kristaller (Kalsiyum oksalat mono hidrat, Kalsiyum oksalat dihidrat, Ürik asit, Triple fosfat).
Tam otomatik kimyasal analiz parametreleri;
pH, Keton, Kan, Bilirubin, Glikoz, Ürobilinojen, Lökosit, Spesifik gravite, Protein, Askorbik asit, Nitrit.
. • Walk-away çalışma sistemi,
• Saatte 80 test sonucu
• 100 numune yükleme kapasitesi
• Yıkama solüsyonu ve kalibratöre ihtiyaç duymayan teknoloji
• Database de depolanan görüntüler sayesinde uzaktan tekrar inceleme
• Tüm şekilli elemanların otomatik olarak tanımlanıp sınıflandırılması