Medikolife


ÜRÜNLER

Heckel HT 3000

TÜM VÜCUT HİPERTERMİ

Sağlıklı bir organizma, artan ısı artışıyla hastalık tehdidine tepki gösterir ve akut vakalarda ilerledikçe artmış bir bağışıklık tepkisi tetikleyebilen yüksek bir ateş olur. Vücut sıcaklığı bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Ateş, doğal bir geçici "immünolojik özel program" olarak düşünülebilir.

Buna göre, yapay olarak indüklenen vücut sıcaklığındaki artış, kronik veya habis süreçleri içeren vakalarda dahi, kendi kendine iyileşmenin aksine inhibe edilmiş güçlerin sürekli uyarılmasına neden olabilir.

Vücut sıcaklığındaki kontrollü ve önceden belirlenmiş artış;

Semptomlara karşı koymanın yanı sıra, tüm organizma içindeki hatalı düzenleyici işlemleri de etkileyebilir,

Bireysel hücrede ve tüm matristeki, özellikle braditrofik dokularda, onarım ve yenileme süreçlerini desteklemektedir,

Derin, en erişilmez kas tabakalarında bile devamlı kas gevşemesine neden olur,

Birçok immünolojik süreci, özellikle de iltihaplanma ve malign süreçlere göç eden lenfosit göçünü arttırır,

İlaç ve etken maddelerin tedavi edilecek doku bölgesine iletimini artırır,

Çeşitli antibiyotik ve kemoterapötik maddelerin etkinliğini arttırır,

İyi kurgulanmıştır ve uygulama sırasında ölçülüp kontrol edilebilir,

En eski geleneksel şifa ilkelerinden birini kullanır…

Tüm vücut hipertermi, pirojenik maddelerin kullanımı ile etkin bir şekilde kombine edilebilir.

Heckel, tüm vücut hiperterminin kritik ve farklı kullanımına kendini adamıştır. Atölye çalışmaları, kullanıcı forumları ve ticaret fuarlarındaki ve kongrelerdeki gösterileri, tecrübe, tartışma ve iletişim alışverişini kolaylaştırmaktadır. Heckel sistemleri ayrıca halen Avrupa'daki ve ABD'deki klinik bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır.

Tüm vücut hiperterminin üç seviyesi “hafif” (37,5-38,5 °C), “orta-yüksek” (38,5-40,5 °C), “aşırı-ekstrem” (40,5-42,0 °C) olarak sınıflandırılabilir.

Tüm Vücut Hipertermi Uygulamasının Endikasyonları:

Tüm vücut hipertermi, hastalıkları tedavi etmek için diğer terapilerle sinerjik olarak birleştirilebilen destekleyici bir terapi uygulamasıdır:

Fibrozit, nonartiküler romatizma, kas gerginliği,

Dejeneratif süreçler, artroz

Kronik ateşlenme süreçleri:

Bronkopulmoner (örneğin astım, bronşit)

Bağırsak (örneğin ülseratif kolit, Crohn hastalığı)

Ürogenital (örneğin kronik prostatit)

Dermatolojik (örn., Nörodermatit, sedef hastalığı)

Kronik enfeksiyonlar (örn., Lyme hastalığı)

Malign hastalıklar (bağışıklık sisteminin uyarılması ve standart tedavilerin etkilerinin arttırılması için adjuvan olarak)