Medikolife

CELCİUS TCS

Celsius TCS eksternal lokal hipertermi sistemi, 13.56 MHz’lik radyo frekans dalgalarını kullanan karşılıklı konumlandırılmış ve kondansatör gibi davranarak etkinliğini en üst düzeyde gerçekleştiren iki elektrot ile hedef dokuda istenen aralıkta (39 - 42.5 °C) lokal hipertermi oluşturmaktadır.

Hipertermi uygulamalarında, derin dokularda bulunan tümör yapılarının istenen derecede ısıtılabilmesi, diğer bir çok yöntem için bir handikap olup, başarı oranı genellikle düşük olarak gerçekleşebilmektedir. Celsius TCS eksternal lokal hipertermi sistemi, kullanılan yöntem sayesinde hedef dokuda derinlemesine ve homojen olarak istenilen hipertermiyi sağlar ve yapılan uygulamanın istenileni gerçekleştirdiğinden emin olunabilir.

Celsius TCS eksternal lokal hipertermi sisteminde, hipertermi uygulanan bölgede istenen sıcaklığın istenen sürede elde edilebildiğinden bir çok başka yöntemin aksine emin olunabilir. Ayrıca uygulama bölgesindeki anlık sıcaklığı takip edebilmek sisteme uyumlu opsiyonel ünitesi vardır. Bu ünite termal problara sahiptir ve istenen sıcaklığın elde edilip edilmediğinin görülmesini sağlar.


Tümörlü bölgenin 39 - 42.5 °C arasında ısıtılması sağlanarak; uygulanan kemoterapi ve radyoterapinin etkinliği arttırılır. Bu yöntemdeki en önemli nokta; uygulanan kemoterapinin etkisinin sadece ısıtılan bölgede yani tümör dokusunda arttırılmasıdır. Hipertermi; radyoterapi ve kemoterapi ilaçlarının etkinliklerini 2-5 kat arasında arttırmaktadır.


Celsius TCS eksternal lokal hipertermi sistemi 13.56 frenkanslı radyodalgaları kullanıldığından derin hipertermi uygulamaları için uygundur. Bu frekans düzeyi, tümör dokusunda ekstrasellüler sıvıda ısı artışına neden olup, hücre membranında termal stres adı verilen gradient değişikliğine sebep olmaktadır.


Radyoterapi ile eşzamanlı uygulandığında hipoksik hücreler ile S fazındaki hücrelerin ısıya daha duyarlı olmasından kaynaklanan additif bir etki sağladığı düşünülmektedir. Ayrıca kan akımını arttırması nedeniyle oksijenizasyonu artırarak da radyosensitif etkiyi ileri derecede artırmaktadır. Kemoterapi ile eşzamanlı uygulandığında ise, lokal ısı artışı nedeniyle kan akımının hızlanması ve hücre membran permeabilitesinin artması sonucu sitotoksik etkinin arttığı düşünülmektedir.

Celsius TCS eksternal lokal hipertermi sistemi, son derece gelişmiş bir uygulama yazılımına sahiptir. Bu yazılım sayesinde tedaviyi uygulayan operatör ve hekimler, uygulamanın her safhasında denetim ve işleyiş oluşturma imkanlarını kullanabilmekte, hipertermiden en etkili şekilde yararlanabilmektedirler.

Celsius TCS eksternal lokal hipertermi sistemi, elektrotların baş kısımlarında bulunan poliüretan soğutma üniteleri ile cilt yüzeyi ve cilt altı yağ dokusunda istenmeyen bir ısı artışına engel olmaktadır. Böylece hastalarda cilt ve cilt altı dokularda yanık oluşmamaktadır.

Celsius TCS eksternal lokal hipertermi sistemi, uygulamanın devamını hastanın inisiyatifine de bırakan bir güvenlik mekanizmasına sahiptir. Bu mekanizma sayesinde, hasta kendini iyi hissetmediğinde yada gerek gördüğünde hastanın uygulamayı durdurma imkanı bulunmaktadır.

Celsius TCS eksternal lokal hipertermi sistemi, hipertermi uygulaması esnasında hastanın kendisini en iyi hissedebileceği malzeme ve yapıdadır. Bu durum, hiperterminin getirdiği olumlu hisle birleştiğinde, aldığı radyoterapi veya kemoterapi tedavisi sürecinde en yüksek morali gerçekleştireceğinden tedaviye cevabı olumlu etkileyecektir.

Celsius TCS eksternal lokal hipertermi sistemi, hastanın altında bulunan 18 ayrı elektrot yuvası ve hareketli üst elektrot kolu sayesinde uygulamanın yapılacağı bölgenin tam hedeflenmesini sağlarken bunu hasta ve operatör için en rahat şekilde gerçekleştirir.

Celsius TCS eksternal lokal hipertermi sistemi, elektrotların hızlı, kolay ve güvenlikli değişim mekanizması sayesinde operatöre büyük kolaylık sağlamaktadır.

Celsius TCS eksternal lokal hipertermi sistemi farklı çaplarda elektrot kullanımına imkan verir; bu şekilde enerjinin istenebilecek farklı güçlerde ve vücut içinde farklı lokalizasyonlarda sıcaklığın odaklanmasını sağlar.

Celsius TCS eksternal lokal hipertermi sistemi, aşağıda belirtilen kanser türlerinde başarı ile kullanılmaktadır:

• Pankreas kanseri

• Beyin kanserleri (Glioblastome multiforme)

• Yumşak doku sarkomları

• Cilt kanserleri

• Mesane kanseri

• Testis kanserleri

• Akciğer kanseri

• Baş-Boyun bölgesi tümörleri

• Meme kanseri

• Lenfomalar

• Kolon kanseri

• Malign melanom

• Yumurtalık kanseri

• Yemek borusu kanseri

• Rahim ağzı kanseri

• Mesotelioma

• Karaciğer kanserleri

• Prostat kanseri

Celsius TCS eksternal lokal hipertermi sistemi, diğer bir çok sistemde olan handikapları ortadan kaldırmaktadır:

* Uygulanan radyo frekans dalgasının frekansı, söz konusu etkiyi en iyi bir şekilde gerçekleştirirken, sağlıklı hücre dokularına zarar vermez.

* Uygulama esnasında “hot spot” olarak adlandırılan, derin dokuda sağlıklı hücrelerden oluşan doku kısımlarında aşırı ısıdan kaynaklanan hasar oluşmaz.

* Güçlü soğutma sistemi sayesinde cilt ve cilt altı dokularda hasar oluşmaz.

* Uygulama bölgesinde homojen bir ısı dağılımı oluşturulduğundan hedeflenen tümör dokusunun tam lokalizasyonunun belirlenmesi gibi bir ihtiyaç duymaz, bu sayede her hangi bir hazırlık, hesaplama ve görüntüleme gerekmez, ardışık olarak hasta uygulamalarında kesinti oluşturmaz.